0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [fyrtiotre]

61

[gjashtёdhjetёenjё]

61

[gjashtёdhjetёenjё]

61

[gjashtёdhjetёenjё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

43

[dyzetёetre]

43

[dyzetёetre]

43

[dyzetёetre]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

56

[pesёdhjetёegjashtё]

-
61
[sextioett]
[gjashtёdhjetёenjё]
-
69
[sextionio]
[gjashtёdhjetёenёntё]
-
43
[fyrtiotre]
[dyzetёetre]
-
56
[femtiosex]
[pesёdhjetёegjashtё]