Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i djallëzor
një maskë e djallëzore
demonisk
en demonisk mask
dimëror
peizazhi dimëror
vinterlig
det vinterliga landskapet
i sotëm
gazetat e sotme
dagens
dagens tidningar