0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [十二] [shí'èr]

90[九十]

[nёntёdhjetё]

90[九十]

[nёntёdhjetё]

90[九十]

[nёntёdhjetё]

50[五十]

[pesёdhjetё]

50[五十]

[pesёdhjetё]

50[五十]

[pesёdhjetё]

12[十二]

[dymbёdhjetё]

12[十二]

[dymbёdhjetё]

12[十二]

[dymbёdhjetё]

63[六十三]

[gjashtёdhjetёetre]

63[六十三]

[gjashtёdhjetёetre]

63[六十三]

[gjashtёdhjetёetre]

-
90[九十]
[九十]
[Jiǔshí]
[nёntёdhjetё]
-
50[五十]
[五十]
[Wǔshí]
[pesёdhjetё]
-
12[十二]
[十二]
[shí'èr]
[dymbёdhjetё]
-
63[六十三]
[六十三]
[Liùshísān]
[gjashtёdhjetёetre]