svenska » engelska UK   Fråga – förfluten tid 2


86 [åttiosex]

Fråga – förfluten tid 2

-

+ 86 [eighty-six]

+ Questions – Past tense 2

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Vilken slips hade du på dig? Wh--- t-- d-- y-- w---? +
Vilken bil har du köpt? Wh--- c-- d-- y-- b--? +
Vilken tidning har du prenumererat på? Wh--- n-------- d-- y-- s-------- t-? +
   
Vem har du sett? Wh- d-- y-- s--? +
Vem har du träffat? Wh- d-- y-- m---? +
Vem har du känt igen? Wh- d-- y-- r--------? +
   
När har ni gått upp? Wh-- d-- y-- g-- u-? +
När har ni börjat? Wh-- d-- y-- s----? +
När har ni slutat? Wh-- d-- y-- f-----? +
   
Varför har ni vaknat? Wh- d-- y-- w--- u-? +
Varför blev ni lärare? Wh- d-- y-- b----- a t------? +
Varför har ni tagit en taxi? Wh- d-- y-- t--- a t---? +
   
Vart kommer ni ifrån? Wh--- d-- y-- c--- f---? +
Vart har ni gått? Wh--- d-- y-- g-? +
Var har ni varit? Wh--- w--- y--? +
   
Vem har du hjälpt? Wh- d-- y-- h---? +
Vem har du skrivit till? Wh- d-- y-- w---- t-? +
Vem har du svarat? Wh- d-- y-- r---- t-? +
   

Tvåspråkighet förbättrar hörseln

Människor som talar två språk hör bättre. De skiljer mer exakt mellan olika ljud. En amerikansk studie har kommit till denna slutsats. Forskarna testade många tonåringar. En del av försökspersonerna växte upp tvåspråkiga. Dessa tonåringar talade engelska och spanska. Den andra delen av försökspersonerna talade bara engelska. Ungdomarna fick lyssna på en särskild stavelse. Det var stavelsen ‘da’. Den tillhörde inte något av språken. Stavelsen spelades upp för försökspersonerna, som använde hörlurar. Samtidigt mättes deras hjärnaktivitet med elektroder. Efter detta test fick tonåringarna lyssna på stavelsen igen.

Men den här gången fick de även höra många störande ljud. Det var olika röster, som sa meningslösa meningar. De tvåspråkiga personerna reagerade mycket starkt på stavelsen. Deras hjärnor visade en hel del aktivitet. De kunde identifiera stavelsen exakt, med och utan störande ljud. De enspråkiga personerna var inte särskilt framgångsrika. Deras hörsel var inte lika bra som de tvåspråkigas. Experimentets resultat överraskade forskarna. Fram till dess visste man bara att musiker hade ett särskilt bra öra. Men det verkar som om tvåspråkighet också tränar örat. Tvåspråkiga människor konfronteras ständigt med olika ljud. Därför måste deras hjärna utveckla nya förmågor. De lär sig att urskilja olika språkliga stimulanser. Forskarna testar nu hur språkkunskaper påverkar hjärnan. Kanske kan hörseln även vara till fördel för en person som lär sig språk senare i livet…
Gissa språket!
_______ räknas till de indo-iranska språken. 130 miljoner människor har det som sitt modersmål. Majoriteten av dessa människor bor i Pakistan. Men det talas också i den indiska staten ******. _______ används nästan aldrig som skriftspråk i Pakistan. Det är annorlunda i Indien, eftersom språket där har en officiell status. _______ har sin egen skrift.

Språket har också en mycket lång litterär tradition. Texter har hittats som är nästan 1000 år gamla. _______ är också mycket intressant ur fonologisk synvinkel. Orsaken är att det är ett tonalt språk. I tonala språk ändrar tonhöjden på den accentuerade stavelsen ordets innebörd. På _______ kan den accentuerade stavelsen ta tre olika tonhöjder. Det är mycket ovanligt för indo-europeiska språk. Det gör _______ desto mer lockande!