Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
mittemot
De står mittemot varandra.
enfrente
Están uno enfrente del otro.
hem
Soldaten vill gå hem till sin familj.
casa
El soldado quiere ir a casa con su familia.
rakt
Vägen går helt rakt.
recto
La carretera va completamente recta.