తెలుగు » వియత్నమీస్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [Bảy mươi lăm]

Biện hộ cái gì đó 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [Bảy mươi lăm]

Biện hộ cái gì đó 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Tạ- s-- b-- k---- đ--?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Th-- t--- x-- q--.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు Tô- k---- đ--- b-- v- t--- t--- x-- q--.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు Tạ- s-- a-- ấ- k---- đ--?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు An- ấ- đ- k---- đ--- m--.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు An- ấ- k---- đ--- b-- v- a-- ấ- đ- k---- đ--- m--.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Tạ- s-- b-- k---- đ--?
నా వద్ద తీరిక లేదు Tô- k---- c- t--- g---.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Tô- k---- đ--- b-- v- t-- k---- c- t--- g---.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Tạ- s-- b-- k---- ở l--?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Tô- c-- p--- l-- v--- n--.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Tô- k---- ở l--- b-- v- t-- c-- p--- l-- v--- n--.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Tạ- s-- b-- đ- r--?
నేను అలిసిపోయాను Tô- m--.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Tô- đ-- b-- v- t-- m--.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Tạ- s-- b-- đ- r--?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Đã m--- / t-- r--.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Tô- đ-- b-- v- đ- m--- / t-- r--.