Jocuri

Numărul de imagini : 2 Numărul de opțiuni : 3 Timp în secunde : 6 Limbi afișate : Afișați ambele limbi

0

0

Memorează imaginile!
Ce lipsește?
atribui
Un meșter a fost desemnat pentru reparație.
assign
A craftsman was assigned for the repair.
ghida
Căpitanul ghidează vasul.
steer
The captain is steering the ship.
transporta
Noi transportăm bicicletele pe acoperișul mașinii.
transport
We transport the bikes on the car roof.