Jocuri

Numărul de imagini : 2 Numărul de opțiuni : 3 Timp în secunde : 6 Limbi afișate : Afișați ambele limbi

0

0

Memorează imaginile!
Ce lipsește?
actualiza
Astăzi, trebuie să îți actualizezi constant cunoștințele.
atualizar
Hoje em dia, você tem que atualizar constantemente seu conhecimento.
penetra
Focul a penetrat prin uși în casa scării.
penetrar
O fogo penetrou pelas portas até o corredor.
expira
Ea expiră fumul de țigară.
exalar
Ela exala a fumaça do cigarro.