Jocuri

Numărul de imagini : 2 Numărul de opțiuni : 3 Timp în secunde : 6 Limbi afișate : Afișați ambele limbi

0

0

Memorează imaginile!
Ce lipsește?
acorda atenție
Trebuie să acordăm atenție semnelor de circulație.
obraćati pažnju na
Treba obraćati pažnju na saobraćajne table.
aproba
Vameșii au aprobat ambele sale pașapoarte.
odobriti
Carinici odobravaju obe njegove pasoše.
înregistra
Poliția a înregistrat conversația.
zapisati
Policija je zapisala razgovor.