Jocuri

Numărul de imagini : 2 Numărul de opțiuni : 3 Timp în secunde : 6 Limbi afișate : Afișați ambele limbi

0

0

Memorează imaginile!
Ce lipsește?
transfera
Marfa este transferată pe o navă.
转移
货物正在被转移到一艘船上。
aspira
Cine aspiră la mult are planuri mari.
渴望
谁渴望很多都有大计划。
cădea
A căzut și și-a rupt piciorul.
跌倒
他跌倒并摔断了腿。