Jocuri

Numărul de imagini : 2 Numărul de opțiuni : 3 Timp în secunde : 6 Limbi afișate : Afișați ambele limbi

0

0

Memorează imaginile!
Ce lipsește?
justifica
El încearcă să se justifice.
giustificare
Cerca di giustificarsi.
adopta
Am adoptat un câine fără stăpân.
adottare
Abbiamo adottato un cane randagio.
negocia
Ei negociază într-un cerc larg.
negoziare
Stanno negoziando in una grande riunione.