Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
takmer
Takmer som trafil!
కొద్దిగా
నాకు కొద్దిగా మిస్ అయ్యింది!
spolu
Učíme sa spolu v malej skupine.
కలిసి
మేము సణ్ణ సమూహంలో కలిసి నేర్చుకుంటాం.
výlučne
Toto je vyhradené výlučne pre dôležitých ľudí.
కేవలం
ఇది ముఖ్య వ్యక్తులకు మాత్రమే రిజర్వ్ చేయబడింది.