© Daveanil | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
1
[ఒకటి]

[Okaṭi]
[jeden]number container
2
[రెండు]

[Reṇḍu]
[dva]number container
3
[మూడు]

[Mūḍu]
[tri]number container
4
[నాలుగు]

[Nālugu]
[štyri]number container
5
[ఐదు]

[Aidu]
[päť]number container
6
[ఆరు]

[Āru]
[šesť]number container
7
[ఏడు]

[Ēḍu]
[sedem]number container
8
[ఎనిమిది]

[Enimidi]
[osem]number container
9
[తొమ్మిది]

[Tom'midi]
[deväť]number container
10
[పది]

[Padi]
[desať]