Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
klamať
Niekedy je treba klamať v núdzovej situácii.
అబద్ధం
కొన్నిసార్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది.
zízať
Kurča zíza na hada.
తదేకంగా చూడు
కోడిపిల్ల పామువైపు చూస్తోంది.
odkazovať
Učiteľ odkazuje na príklad na tabuli.
సూచించు
ఉపాధ్యాయుడు బోర్డులోని ఉదాహరణను సూచిస్తాడు.