ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
bəzi gəzey
bəzi gəzey kompyutər ayyənbərun.
takrat
Takrat računalnikov ni bilo.
məsräqi
məsräqi məgb təmokʷəru.
vzhodna
Poskusiti bi morali vzhodno kuhinjo!
wuč
hamaday himam ‘aytäfqädən wuč ‘ayt‘awətən!
ven
Bolni otrok ne sme iti ven.