Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

Bateri makine
Bateri makine
 
kanal
kanal
 
šolja
šolja
 
pločica
pločica
 
Kanali
Kanali
 
kosa
kosa
 
Flokët
Flokët
 
Vrasja
Vrasja
 
Peshkatari
Peshkatari
 
Shkallë
Shkallë
 
akumulator
akumulator
 
ubistvo
ubistvo
 
ljestve
ljestve
 
Tjegullat
Tjegullat
 
Radiatori
Radiatori
 
radijator
radijator
 
ribar
ribar
 
Tas
Tas
 
50l-card-blank
Bateri makine Bateri makine
50l-card-blank
kanal kanal
50l-card-blank
šolja šolja
50l-card-blank
pločica pločica
50l-card-blank
Kanali Kanali
50l-card-blank
kosa kosa
50l-card-blank
Flokët Flokët
50l-card-blank
Vrasja Vrasja
50l-card-blank
Peshkatari Peshkatari
50l-card-blank
Shkallë Shkallë
50l-card-blank
akumulator akumulator
50l-card-blank
ubistvo ubistvo
50l-card-blank
ljestve ljestve
50l-card-blank
Tjegullat Tjegullat
50l-card-blank
Radiatori Radiatori
50l-card-blank
radijator radijator
50l-card-blank
ribar ribar
50l-card-blank
Tas Tas