Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i tërë
e tërë sipërfaqja e diellit
ukupan
ukupna površina sunca
i frikshëm
një burrë i frikshëm
kukavica
kukavički čovjek
i jashtëm politik
një çështje e jashtëm politike
spoljnopolitički
spoljnopolitički pitanje