Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
överbelasta
Bilen var helt överbelastad.
ngarkoj
Mjeti ishte plotësisht i ngarkuar.
svälja
Hon sväljer en tablett.
gëlltis
Ajo gëlltis një pilulë.
smuggla
Drogen smugglades hit.
kontrabandoj
Droga është kontrabanduar këtu.