Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
riva
Byggnaden rivs ned.
ਢਾਹ
ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
omringa
Barnen omringar henne.
ਘੇਰਾ
ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
skugga
Han skuggas av en detektiv.
ਪਰਛਾਵਾਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.