Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
hoppas på
Jag hoppas på tur i spelet.
ummak
Oyunda şansa umut ediyorum.
uppfatta
Vad kan du uppfatta?
algılamak
Ne algılayabilirsin?
förtvivla
Han bad förtvivlat om hjälp.
umutsuzluk duymak
Umutsuzca yardım istedi.