50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/31/2023
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Може ли да се заеме лодка?Can one a boat here?  
2.Произношението Ви е много добро.Your pronunciation is good.  
3.малко търпениеa patience  
4.Можете да вземете и трамвай.You can also take the .  
5.януари, февруари, март,January, February, ,  
6.Трябва ти голям куфар!You need a big !  
7.на училище съмto be school  
8.Къде е замъкът?Where the castle?  
9.Градината ей там ми харесва.I like garden.  
10.Идвам веднага!I''m just !  
11.Трябва ми карта на града.I need a city .  
12.Не забравяй паспорта! forget your passport!  
13.Бих искал да наема кола.I like to rent a car.  
14.Лекарят ще дойде веднага.The doctor is on his .  
15.Водата топла ли е?Is the water ?