© Sstedman | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
a - /eɪ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
bee - /biː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cee - /siː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dee - /diː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
e - /iː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i - /aɪ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kay - /keɪ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
em - /ɛm/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
en - /ɛn/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
o - /oʊ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pee - /piː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cue - /kjuː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ar - /ɑr/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
tee - /tiː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - /juː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
vee - /viː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ex - /ɛks/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/