Числа

Повечето езици имат бройни системи и те могат да варират доста. Превъртете надолу, за да откриете и научите интересни бройни системи от цял свят.

Кликнете върху число

number container
1
[uno]

[едно]
+number container
2
[dos]

[две]
+number container
3
[tres]

[три]
+number container
4
[cuatro]

[четири]
+number container
5
[cinco]

[пет]
+number container
6
[seis]

[шест]
+number container
7
[siete]

[седем]
+number container
8
[ocho]

[осем]
+number container
9
[nueve]

[девет]
+number container
10
[diez]

[десет]
+