Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
суеверен
суеверна жена
superstitious
a superstitious woman
сладък
сладкото лакомство
sweet
the sweet confectionery
непрекъснат
непрекъснатото нарастване на водата
incessant
the incessant rising of water