Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
през целия си живот
През целия си живот имаше повече коли.
lifelong
There were always more cars lifelong.
правилно
Думата не е написана правилно.
correct
The word is not spelled correctly.
много
Наистина много чета.
much
I read a lot indeed.