Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
оправдавам
Тя успя да оправдае тезата си.
justify
She was able to justify her thesis.
интервюирам
Мога ли да ви интервюирам?
interview
May I interview you?
назовавам
Колко държави можеш да назовеш?
name
How many countries can you name?