50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/29/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате. will have to wait.  
2.още веднъж / отновоonce  
3.В тази страна има много безработни.There too many unemployed people in this country.  
4.Закарайте ме на този адрес.Drive to this address.  
5.Мисля, че това е моето място.I think this my seat.  
6.Столиците са големи и шумни.Capital cities are big and .  
7.Моля, покажете ми това на картата.Please show to me on the map.  
8.тръгвам на пътto set for  
9.в планинатаin the  
10.занасям на пощата mail  
11.накарвам да извикат лекаряto send for doctor  
12.печеля със седем на петto win by goals to five  
13.Колко тежи колетът? heavy is the package?  
14.Петият месец е май.The month is May.  
15.майкаthe