50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


06/23/2021
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Ik wil groenten en fruit kopen. veux acheter des fruits et des légumes.  
2.Wanneer gaat de laatste metro? part le dernier métro?  
3.Wilt u mijn bagage aannemen?Veuillez prendre mes .  
4.Welke bus rijdt er naar het centrum?Quel va dans le centre-ville?  
5.iets goedsquelque chose de bien / bon  
6.een ernstig ongelukun accident  
7.de hele week langdurant toute la semaine / toute la  
8.uit een glas drinkenboire dans un  
9.de / het derdele, la  
10.Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt.Je voudrais un qui parle italien.  
11.op en neerde haut bas  
12.'s middags l’après-midi / l’après-midi  
13.Wij zoeken een sportwinkel. cherchons un magasin d’articles sportifs.  
14.Dat zijn de leerlingen. sont les élèves.  
15.ik heb geen hongerJe n’ai pas .