50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


12/09/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Ik wil graag mijn handen wassen.我 想 上 洗 手 。 
2.op vijftigjarige leeftijd以 五 十 的 年 龄 
3.Wat een geluk!运 气 太 好 ! 
4.Ik leer Engels.我学习英 。 
5.Ik heb een fototoestel.我有 台照相机。 
6.Ik drink thee. 茶。 
7.Ik wil graag thee. 一杯茶。 
8.Ik heb een kiwi en een meloen.我有一个猕猴 和一个甜瓜 。 
9.Waar is het VVV kantoor?旅游管理 在哪里? 
10.Wij zoeken een slagerij.我们找一家 店。 
11.iemand een bezoek brengen 人 作 一 次 拜 访 
12.Ik lees nu dit boek.我正在看这 书。 
13.Ga naar de haven.您去 口吧。 
14.62 [tweeënzestig]62 [ 十二] 
15.De achtste maand is augustus.第八 月份是八月