แบบทดสอบ 1วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Thu Feb 29, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀
yo y   See hint
2. หนึ่ง สอง สาม
, dos, tres   See hint
3. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล
niño / A la niña le gustan el cacao y el zumo de manzana.   See hint
4. จานชามสกปรก
La vajilla sucia.   See hint
5. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่สนามบิน
Me gustaría ir al ,   See hint
6. คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ?
, gusta la carne de cerdo?   See hint
7. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ?
¿Dónde la parada del autobús?   See hint
8. ปราสาทอยู่ที่ไหน?
¿Dónde el castillo?   See hint
9. เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ
Lleva crema contigo .   See hint
10. ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง
necesito un taladro y un destornillador.   See hint