เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ทั้งวัน
แม่ต้องทำงานทั้งวัน
all day
The mother has to work all day.
แทน
เธอไม่ชอบแอปเปิล แทนนั้นเธอต้องการกินเบอร์เกอร์
instead
She doesn‘t like the apple, instead, she wants to eat the burger.
อย่างพิเศษ
พวกเขานอนหลับอย่างพิเศษที่บ้านปู่ย่า
exceptionally
They sleep exceptionally at the grandparents‘.