ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
define
እዚ ቃል እዚ ኣብ መዝገበ ቃላት ብኸመይ ይግለጽ?
definirati
Kako je ta izraz definiran v slovarju?
ክውገድ
ኣብዚ ትካል ብዙሓት ስራሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክውገዱ እዮም።
odpraviti
V tem podjetju bo kmalu odpravljenih veliko delovnih mest.
ምምላስ
እቲ ከልቢ ነቲ መጻወቲ ይመልሶ።
vrniti
Pes vrne igračo.