Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
mangyari
Ang mga kakaibang bagay ay nangyayari sa mga panaginip.
მოხდეს
სიზმარში უცნაური რამ ხდება.
drop off
Ang mga bata ay iniwan sa harap ng paaralan.
ჩამოგდება
ბავშვები სკოლის წინ ჩამოაგდეს.
drown
Binabawasan niya ang kanyang kalungkutan sa alak.
დახრჩობა
ის თავის მწუხარებას ალკოჰოლში ახრჩობს.