Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
bumoto
Ang mga botante ay bumoboto para sa kanilang kinabukasan ngayon.
votar
Los votantes están votando sobre su futuro hoy.
mag-refresh
Nagpap-refresh sa atin ang tubig kapag mainit.
refrescar
El agua nos refresca cuando hace calor.
lutasin
Subukang lutasin niya ang problema ngunit nabigo.
resolver
Intenta en vano resolver un problema.