Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
fasten
Ini-fasten niya ang snow chain sa gulong.
固定する
彼はホイールにスノーチェーンを固定します。
maalala
Maari kong maalala ang lahat.
思い出す
私はすべてを思い出すことができます。
bumaba
Ang duyan ay bumababa mula sa kisame.
ぶら下がる
天井からハンモックがぶら下がっています。