Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
timplahin
Ang Indian food ay malasa.
krydda
Indisk mat är starkt kryddad.
bigyan ng gantimpala
Siya ay biniyagan ng gantimpala na medalya.
belöna
Han belönades med en medalj.
hindi makita
Hindi nakita ng driver ang motorsiklo.
överse
Föraren överså motorcykeln.