Numero

0

0

Pag-unawa sa pakikinig

Pagsubok sa pakikinig. Pakinggan muna ang boses:  

75

87

3

35