Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
Hindi pa natutuklasan
ang mga lugar na hindi pa natutuklasan
inexplorado
espacios inexplorados
klar
malinis na tubig
claro
agua clara
may tinik
ang mga kaktus na may tinik
espinoso
los cactus espinosos