© Andre044 | Dreamstime.com

Alamin ang alpabeto Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Matutong magbasa at magsalita ng mga banyagang alpabeto online. Higit sa 40 mga titik ay magagamit.

Ang mga alpabeto ay mahalaga upang matuto kung gusto mong magbasa at magsulat sa wikang iyong natututuhan. Nagbibigay ang mga ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tunog ng mga titik sa mga wika at tinutulungan kang maging natural kapag nagsasalita ka. Mag-scroll pababa at pumili mula sa higit sa 40 mga titik upang simulan ang pag-aaral ngayon.

tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
a - [a]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
be - [be]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
che - [tʃ]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
de - [d̪e]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
e - [e]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
efe - ['efe]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
i o i latina - [i]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ka - [ka]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ele - ['ele]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
eme - ['eme]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ene - ['ene]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
o - [o]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
pe - [pe]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
cu - [ku]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
erre - ['ere]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ese - ['ese]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
te - [t̪e]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
u - [u]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
equis - ['ekis]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]