Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
ilang beses
Dapat mong hugasan ang iyong kamay ng ilang beses.
varias veces
Deberías lavarte las manos varias veces.
pababa
Tumalon siya pababa sa tubig.
abajo
Ella salta al agua desde arriba.
sa halip
Ayaw niya sa mansanas, sa halip, gusto niyang kumain ng burger.
en lugar
No le gusta la manzana, en lugar de eso, quiere comer la hamburguesa.