Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

кIапсэ
кIапсэ
 
rope
rope
 
knife
knife
 
baby
baby
 
турист цуакъ
турист цуакъ
 
комод
комод
 
лазанье, шхыгъо
лазанье, шхыгъо
 
waste
waste
 
пыдзафэхэр
пыдзафэхэр
 
guitarist
guitarist
 
гитарист
гитарист
 
jump
jump
 
lasagna
lasagna
 
шъэжьый
шъэжьый
 
chest of drawers
chest of drawers
 
сабый
сабый
 
лъэн, пкIэн
лъэн, пкIэн
 
hiking boot
hiking boot
 
50l-card-blank
кIапсэ кIапсэ
50l-card-blank
rope rope
50l-card-blank
knife knife
50l-card-blank
baby baby
50l-card-blank
турист цуакъ турист цуакъ
50l-card-blank
комод комод
50l-card-blank
лазанье, шхыгъо лазанье, шхыгъо
50l-card-blank
waste waste
50l-card-blank
пыдзафэхэр пыдзафэхэр
50l-card-blank
guitarist guitarist
50l-card-blank
гитарист гитарист
50l-card-blank
jump jump
50l-card-blank
lasagna lasagna
50l-card-blank
шъэжьый шъэжьый
50l-card-blank
chest of drawers chest of drawers
50l-card-blank
сабый сабый
50l-card-blank
лъэн, пкIэн лъэн, пкIэн
50l-card-blank
hiking boot hiking boot