Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

das Altertum
das Altertum
 
licorice
licorice
 
das Gespenst, er
das Gespenst, er
 
die Sonnenblume, n
die Sonnenblume, n
 
fall
fall
 
speed limit
speed limit
 
valve
valve
 
die Lakritze
die Lakritze
 
die Geschwindigkeitsbegrenzung
die Geschwindigkeitsbegrenzung
 
height
height
 
ancient history
ancient history
 
die Pumpe, n
die Pumpe, n
 
ghost
ghost
 
pump
pump
 
die Höhe, n
die Höhe, n
 
der Sturz, “e
der Sturz, “e
 
das Ventil, e
das Ventil, e
 
sunflower
sunflower
 
50l-card-blank
das Altertum das Altertum
50l-card-blank
licorice licorice
50l-card-blank
das Gespenst, er das Gespenst, er
50l-card-blank
die Sonnenblume, n die Sonnenblume, n
50l-card-blank
fall fall
50l-card-blank
speed limit speed limit
50l-card-blank
valve valve
50l-card-blank
die Lakritze die Lakritze
50l-card-blank
die Geschwindigkeitsbegrenzung die Geschwindigkeitsbegrenzung
50l-card-blank
height height
50l-card-blank
ancient history ancient history
50l-card-blank
die Pumpe, n die Pumpe, n
50l-card-blank
ghost ghost
50l-card-blank
pump pump
50l-card-blank
die Höhe, n die Höhe, n
50l-card-blank
der Sturz, “e der Sturz, “e
50l-card-blank
das Ventil, e das Ventil, e
50l-card-blank
sunflower sunflower