Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

athletics
athletics
 
šport
šport
 
devil
devil
 
novost
novost
 
leopard
leopard
 
nectarine
nectarine
 
potato chips
potato chips
 
atletika
atletika
 
nered
nered
 
news
news
 
deva
deva
 
disorder
disorder
 
čips
čips
 
camel
camel
 
nektarina
nektarina
 
sports
sports
 
leopard
leopard
 
vrag
vrag
 
50l-card-blank
athletics athletics
50l-card-blank
šport šport
50l-card-blank
devil devil
50l-card-blank
novost novost
50l-card-blank
leopard leopard
50l-card-blank
nectarine nectarine
50l-card-blank
potato chips potato chips
50l-card-blank
atletika atletika
50l-card-blank
nered nered
50l-card-blank
news news
50l-card-blank
deva deva
50l-card-blank
disorder disorder
50l-card-blank
čips čips
50l-card-blank
camel camel
50l-card-blank
nektarina nektarina
50l-card-blank
sports sports
50l-card-blank
leopard leopard
50l-card-blank
vrag vrag