Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
chăm sóc
Người giữ cửa của chúng tôi chăm sóc việc gỡ tuyết.
brinuti
Naš domar se brine o uklanjanju snijega.
tiết kiệm
Bạn có thể tiết kiệm tiền tiêu nhiên liệu.
uštedjeti
Možete uštedjeti na grijanju.
lập kế hoạch
Cô ấy luôn lập kế hoạch cho chuyến đi của mình rất cẩn thận.
planirati
Uvijek pažljivo planira svoja putovanja.