Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tại sao
Tại sao anh ấy mời tôi ăn tối?
zašto
Zašto me poziva na večeru?
mỗi lần
Họ luôn vui mỗi lần gặp nhau.
svaki put
Sretni su svaki put kad se vide.
khác nhau
Một quả táo trông khác nhau.
drugačije
Jabuka izgleda drugačije.