Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

cepure
cepure
 
first-aid box
first-aid box
 
exchange rate
exchange rate
 
slēpošanas zābaki
slēpošanas zābaki
 
pipe
pipe
 
basketball
basketball
 
pirmās palīdzības kaste
pirmās palīdzības kaste
 
pagātne
pagātne
 
pushcart
pushcart
 
pīpe
pīpe
 
ski boots
ski boots
 
stumjamie rati
stumjamie rati
 
spēle
spēle
 
hat
hat
 
basketbols
basketbols
 
game
game
 
past
past
 
valūtas kurss
valūtas kurss
 
50l-card-blank
cepure cepure
50l-card-blank
first-aid box first-aid box
50l-card-blank
exchange rate exchange rate
50l-card-blank
slēpošanas zābaki slēpošanas zābaki
50l-card-blank
pipe pipe
50l-card-blank
basketball basketball
50l-card-blank
pirmās palīdzības kaste pirmās palīdzības kaste
50l-card-blank
pagātne pagātne
50l-card-blank
pushcart pushcart
50l-card-blank
pīpe pīpe
50l-card-blank
ski boots ski boots
50l-card-blank
stumjamie rati stumjamie rati
50l-card-blank
spēle spēle
50l-card-blank
hat hat
50l-card-blank
basketbols basketbols
50l-card-blank
game game
50l-card-blank
past past
50l-card-blank
valūtas kurss valūtas kurss