Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
trải nghiệm
Bạn có thể trải nghiệm nhiều cuộc phiêu lưu qua sách cổ tích.
piedzīvot
Pasaku grāmatās var piedzīvot daudzas piedzīvojumus.
rên rỉ
Nhiều người rên rỉ về giá xăng cao.
vaidēt
Daudzi vaid par augstajām degvielas cenām.
trò chuyện
Họ trò chuyện với nhau.
tērzēt
Viņi tērzē savā starpā.