Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
trước đó
Trước đó, cô ấy trông giống một cậu bé.
iepriekš
Iepriekš viņa izskatījās kā zēns.
hiện nay
Lễ hội Oktoberfest đang diễn ra.
pašlaik
Pašlaik notiek Oktobrfests.
bên cạnh
Bên cạnh đó là một người đàn ông tốt.
blakus
Blakus dzīvo jauks cilvēks.