Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

de spruitjes
de spruitjes
 
het scharnier
het scharnier
 
xe hơi
xe hơi
 
cướp biển
cướp biển
 
de wagen
de wagen
 
thợ điện
thợ điện
 
bản dịch
bản dịch
 
bản lề
bản lề
 
người lính
người lính
 
de tovenaar
de tovenaar
 
de vertaling
de vertaling
 
de piraat
de piraat
 
quán ăn tự phục vụ
quán ăn tự phục vụ
 
de soldaat
de soldaat
 
de elektricien
de elektricien
 
nhà ảo thuật
nhà ảo thuật
 
món cải Brussel
món cải Brussel
 
de kantine
de kantine
 
50l-card-blank
de spruitjes de spruitjes
50l-card-blank
het scharnier het scharnier
50l-card-blank
xe hơi xe hơi
50l-card-blank
cướp biển cướp biển
50l-card-blank
de wagen de wagen
50l-card-blank
thợ điện thợ điện
50l-card-blank
bản dịch bản dịch
50l-card-blank
bản lề bản lề
50l-card-blank
người lính người lính
50l-card-blank
de tovenaar de tovenaar
50l-card-blank
de vertaling de vertaling
50l-card-blank
de piraat de piraat
50l-card-blank
quán ăn tự phục vụ quán ăn tự phục vụ
50l-card-blank
de soldaat de soldaat
50l-card-blank
de elektricien de elektricien
50l-card-blank
nhà ảo thuật nhà ảo thuật
50l-card-blank
món cải Brussel món cải Brussel
50l-card-blank
de kantine de kantine