Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

a panqueca
a panqueca
 
rừng rậm (nhiệt đới)
rừng rậm (nhiệt đới)
 
anh chị em ruột
anh chị em ruột
 
con voi
con voi
 
o pára-quedas
o pára-quedas
 
a selva
a selva
 
tương lai
tương lai
 
các môn điền kinh nhẹ
các môn điền kinh nhẹ
 
âm nhạc
âm nhạc
 
cái dù
cái dù
 
chanh
chanh
 
o futuro
o futuro
 
a música
a música
 
o limão
o limão
 
os irmãos
os irmãos
 
o elefante
o elefante
 
bánh kếp
bánh kếp
 
o atletismo
o atletismo
 
50l-card-blank
a panqueca a panqueca
50l-card-blank
rừng rậm (nhiệt đới) rừng rậm (nhiệt đới)
50l-card-blank
anh chị em ruột anh chị em ruột
50l-card-blank
con voi con voi
50l-card-blank
o pára-quedas o pára-quedas
50l-card-blank
a selva a selva
50l-card-blank
tương lai tương lai
50l-card-blank
các môn điền kinh nhẹ các môn điền kinh nhẹ
50l-card-blank
âm nhạc âm nhạc
50l-card-blank
cái dù cái dù
50l-card-blank
chanh chanh
50l-card-blank
o futuro o futuro
50l-card-blank
a música a música
50l-card-blank
o limão o limão
50l-card-blank
os irmãos os irmãos
50l-card-blank
o elefante o elefante
50l-card-blank
bánh kếp bánh kếp
50l-card-blank
o atletismo o atletismo